Vzdělávací akce 1 | Erudikum

Aktuality v regulaci zdravotnických prostředků – proběhne 7. ročník semináře

Aktuality v regulaci zdravotnických prostředků – proběhne 7. ročník semináře

V tomto roce na tradičním semináři Aktuality v regulaci zdravotnických prostředků zazní neobyčejné množství témat, která rezonují napříč odbornou veřejností. Účastníci se mohou těšit na novinky z oblastí úhradové regulace, notifikovaných osob, evropské legislativy i RZPRO, a to v podání těch nejzasvěcenějších odborníků, zástupců SÚKL, MZ ČR, VZP a ÚNMZ.

Seminář proběhne 27. listopadu 2018 v hotelu Grandior, Na Poříčí 1052/42, Praha 1.

Školení – Provádění klinického hodnocení a PMCF zdravotnických prostředků

Školení – Provádění klinického hodnocení a PMCF zdravotnických prostředků

Dvoudenní školení naučí účastníky plánovat a provádět klinické hodnocení a post-marketingové klinické sledování (PMCF), a to v souladu s právními předpisy. Absolvent školení bude umět splnit požadavky notifikované osoby hned na první pokus.

Akce proběhne 19. a 20. dubna 2018 v hotelu Grandior, Na Poříčí 1052/42, Praha 1.

Seminář Hraniční výrobky ve zdravotnictví

Seminář Hraniční výrobky ve zdravotnictví

Seminář Hraniční výrobky ve zdravotnictví volně naváže na úspěšný seminář Hraniční výrobky pro zdraví a krásuprovede účastníky novinkami i nástrahami aktuální právní úpravy. Uskuteční se 29. března 2018 v hotelu Grandior, Na Poříčí 1052/42, Praha 1.

V průběhu semináře se budeme zabývat klasifikací jednotlivých kategorií výrobků, jejich výhodám a nevýhodám, prolínáním a střetům, jejich zaměnitelností a nepřehledností, tedy otázkám, které dohromady tvoří problematiku hraničních výrobků.