Vzdělávací akce 5 | Erudikum

Hraniční výrobky pro zdraví a krásu

Hraniční výrobky pro zdraví a krásu

Spolek Erudikum Vás zve na vzdělávací seminář Hraniční výrobky pro zdraví a krásu, který se uskuteční dne 29. 5. 2014 od 9:00 do 16:30 v prostorách OREA hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6.

Se svými příspěvky vystoupí zástupci MZ ČR, SÚKL, SZÚ a nezávislí odborníci. Semináři bude předsedat Ing. Mgr. Jakub Machálek, zástupce sekce zdravotnických prostředků SÚKL, se kterým se již mohli seznámit účastníci našich minulých seminářů.

Legislativa zdravotnických prostředků

Legislativa zdravotnických prostředků

Cyklus odborných seminářů z oblasti legislativy zdravotnických prostředků si klade za cíl zprostředkovat diskusi mezi zainteresovanými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků. Odborné semináře představují prostor pro informování odborné i laické veřejnosti o aktuálním dění. Účastníci během seminářů získávají nejnovější informace přímo od zástupců Ministerstva zdravotnictví a dalších spolupracujících institucí.