Řekli o nás | O nás | Erudikum

Řekli o nás

(Konference Nová regulace zdravotnických prostředků je) nesmírně dobrá a potřebná akce.

profesor Rostislav Vyzula, předseda Výboru pro zdravotnictví PSP ČR

Díky skladbě přednášejících i odborné garanci semináře, které se ujal Mgr. Jakub Král, měl celý seminář vysokou odbornou úroveň.

Zdravotnické fórum, WK ČR

Z mého pohledu byla konference velmi dobře zvládnuta, po obsahové stránce byla pro účastníky přínosem…

Ing. Eva Sýkorová, MBA, CZEDMA

Seminář byl výborný, pro mne i kolegyni. V případě, že jej budete opakovat či organizovat podobný, budeme rádi partnery.

Mgr. Libor Štajer, advokát

Děkuji za profesionálně připravené, moderované školení a budu se těšit na budoucí setkání.

V. M., účastník semináře

Děkuji za velice příjemný, organizačně dobře vedený a informačně bohatý seminář!

V. R., účastnice semináře