RNDr. Hana Bendová, Ph.D. | Přednášející | Erudikum

RNDr. Hana Bendová, Ph.D.

Hana Bendová je vedoucí oddělení laboratoří biomedicíny, které provádí kožní testy ve skupinách dobrovolníků ke stanovení bezpečnosti a funkce kosmetických přípravků a spotřebních výrobků včetně souvisejících fyzikálních a chemických zkoušek, provádí biologické zkoušky in vivo u zdravotnických prostředků, zabývá se výzkumem a referenční činností v oblasti kosmetických prostředků.