MUDr. Jiří Kadeřábek | Přednášející | Erudikum

MUDr. Jiří Kadeřábek

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia pracoval v Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK, kde se věnoval lékařské mikrobiologii. Od roku 2003 pracuje ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, kde se vedle problematiky hraničních výrobků do roku 2015 zabýval také posuzováním preklinické a klinické dokumentace léčivých přípravků.