Ing. et Ing. Lucie Tomášková | Přednášející | Erudikum

Ing. et Ing. Lucie Tomášková

Má několikaleté zkušenosti s posuzováním doplňků stravy, potravin pro zvláštní výživu (potraviny pro zvláštní lékařské účely, potraviny pro sportovce atp.) a obohacených potravin, včetně problematiky zdravotních a výživových tvrzení a potravin nového typu na MZ ČR.

Na SÚKL pracovala jako inspektor a odborný hodnotitel zdravotnických prostředků a její hlavní náplní a odpovědností byla kontrola osob zacházejících se ZP (poskytovatelé zdravotních služeb, výrobců, dovozců, distributorů, prodejců, výdejců a osob provádějících servis) a vykonávání činností v rámci dozoru nad trhem se zdravotnickými prostředky. Zabývala se i posuzováním žádostí o registrace a notifikace v rámci registru RZPRO.

Dále se několik let věnuje poradenskou a konzultační činností v oblasti doplňků stravy a potravin pro zvláštní výživu a po odchodu ze SÚKL také v oblasti zdravotnických prostředků a hraničních výrobků.

Tématem hraničních výrobků se zabývá i ve své disertační práci v rámci Ph.D. studia na 1. LF UK.

Pracovně se v současné době věnuje také úhradám zdravotnických prostředků.