Erudikum oslavilo první rok fungování seminářem Nová legislativa ZP | Tiskové zprávy | Erudikum

Erudikum oslavilo první rok fungování seminářem Nová legislativa ZP

Erudikum oslavilo první rok fungování seminářem Nová legislativa ZP

První rok úspěšného fungování občanského sdružení Erudikum jsme zakončili seminářem pořádaném v předvánočním čase 3. 12. 2012.

Díky účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví seminář opět navštívil hojný počet českých i zahraničních firem. Přednášky odborníků z MZ ČR a OZP se věnovaly připravovaným legislativním změnám na úrovni ČR i EU. Pozornost byla soustředěna také na hraniční výrobky a změny v oblasti DPH týkající se zdravotnických prostředků.

Díky skladbě přednášejících i odborné garanci semináře, které se ujal Mgr. Jakub Král, měl celý seminář vysokou odbornou úroveň. Občanské sdružení dále děkuje advokátní kanceláři KMVS a poradenské společnosti OAKS Consulting, díky nimž se seminář konal v cenové kategorii dostupné široké škále zainteresovaných subjektů při zachování kvality poskytovaných služeb. Erudikum tak třetím úspěšným seminářem o ZP v řadě dovršilo zamýšlený cyklus a oslavilo rok svého fungování.

Legislativa zdravotnických prostředků prochází komplexní reformou.
Zdravotnické fórum: Odborný měsíčník o zdravotnictví. 2013, č. 1, s. 27-28. ISSN 1804-9664.

Děkujeme všem přednášejícím, účastníkům i partnerům za důvěru a spolupráci v uplynulém roce.