Konference Nová regulace zdravotnických prostředků přivítaly 280 účastníků | Tiskové zprávy | Erudikum

Konference Nová regulace zdravotnických prostředků přivítaly 280 účastníků

Konference Nová regulace zdravotnických prostředků přivítaly 280 účastníků

Spolek Erudikum uspořádal dne 9. 12. 2014 svou historicky první konferenci. S ohledem na skutečnost, že v průběhu podzimu byl po třech dlouhých letech příprav definitivně schválen nový zákon o zdravotnických prostředcích, nebylo pochyb, že detailní představení tohoto kodexu bude nutně základem programu konference.

Význam tohoto odborného fóra byl zesílen též skutečností, že akci poskytl svou záštitu prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., předseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. O konferenci byl mezi laickou i odbornou veřejností nebývalý zájem, v důsledku čehož byla rozšířená kapacita 140 účastníků plně obsazena během několika dnů od zveřejnění pozvánky. Spolek Erudikum proto vypsal na 16. 12. 2014 druhý termín, který přes stejně vysokou kapacitu také nestačil k uspokojení všech zájemců.

Kromě samotného zákona o zdravotnických prostředcích, který vstoupí v účinnost 1. 4. 2015, byly prezentovány aktuality v rámci finalizujícího procesu přípravy nové legislativy na úrovni Evropské unie. Z exekutivních témat byla pozornost věnována především očekávanému spuštění nového Registru zdravotnických prostředků a dozorové činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Tato témata představil Ing. Aleš Martinovský.

Závěrečný blok byl zaměřen na budoucnost úhradové regulace zdravotnických prostředků, a to jak z pohledu plátců, tedy zdravotních pojišťoven, tak z perspektivy průmyslu. Ing. Martin Jelínek, Ph.D., ze Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR poměrně detailně představil připravovaný projekt tzv. pozitivních listů na zdravotnické prostředky. Po prezentacích vysvětlujících hlavní priority jednotlivých stakeholderů navázala velmi zajímavá panelová diskuse, které se zúčastnili též zástupci Státního ústavu pro kontrolu léčiv, jakož i autoři nového zákona o zdravotnických prostředcích či aktivní účastníci z publika.

Celým programem účastníky konference provázel odborný garant JUDr. Jakub Král. Dále vystoupili se svými příspěvky Mgr. Karolína Peštová, Ing. Mgr. Jakub Machálek, Ing. Aleš Martinovský, Ing. Martin Jelínek, Ph.D., a MUDr. Miroslav Palát, MBA. V rámci panelové diskuse se též zapojila Mgr. Irena Storová a Ing. Pavel Krupička.

Spolek Erudikum velmi děkuje za spolupráci všem přednášejícím, partnerům a též panu prof. Rostislavu Vyzulovi.