Farmaceutické právo – první komplexní česká publikace | Tiskové zprávy | Erudikum

Farmaceutické právo – první komplexní česká publikace

Farmaceutické právo – první komplexní česká publikace

Spolek Erudikum přichází se zcela novou publikací nazvanou Farmaceutické právo, autora JUDr. Jakuba Krále, kterou vydává v exkluzivní limitované edici. Tato monografie je v českých podmínkách naprosto unikátní, neboť dosud nebyla problematika regulace léčiv, zdravotnických prostředků a hraničních výrobků komplexně a systematicky zpracována. Publikace prezentuje a objasňuje jak tuzemskou a evropskou právní úpravu, tak soudní judikaturu a doporučené postupy, dále obsahuje praktické znalosti, zkušenosti a názory samotného autora.


Speciální akce – objednejte si knihu za 290 Kč (bez DPH a poštovného). Základní cena publikace činí 699 Kč bez DPH při objednání prostřednictvím webového formuláře. Kniha formátu 165×235 mm na kvalitním papíře v tradiční a odolné vazbě poslouží pro základní orientaci laikům, k získání detailních informací odborníkům, a stejně tak může být originálním a užitečným dárkem pro Vaše přátele a obchodní partnery, kteří se zajímají o to, jak to vlastně v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků funguje.

Obsah publikace

 • Vymezení základních pojmů a institutů
  • Pojem farmaceutického práva
   • Definice farmaceutického práva
   • Výkon veřejné správy na úseku farmacie
  • Definice léčivého přípravku
   • Definice léčivého přípravku podle prezentace
   • Definice léčivého přípravku podle funkce
   • Materiální vs. formální pojetí definice léčivého přípravku
   • Léčivá látka
  • Definice zdravotnického prostředku
   • Subjektivní složka definice zdravotnického prostředku
   • Objektivní složka definice zdravotnického prostředku
   • Materiální vs. formální pojetí definice zdravotnického prostředku
   • Příslušenství zdravotnického prostředku
  • Hraniční výrobky
   • Rozbor příčin výskytu hraničních případů
   • Legislativní konsekvence
   • Závěry dovozené z judikatury Soudního dvora EU
 • Prameny právní regulace
  • Mezinárodní a evropské prameny farmaceutického práva
   • Mezinárodní smlouvy
   • Nový vs. starý přístup v rámci evropské regulace farmaceutického práva
   • Evropská právní úprava léčivých přípravků
   • Evropská právní úprava zdravotnických prostředků
  • Vnitrostátní prameny farmaceutického práva
   • Ústavní pořádek
   • Zákonná a podzákonná úprava léčivých přípravků
   • Zákonná a podzákonná úprava zdravotnických prostředků
 • Regulace léčivých přípravků
  • Výzkum léčivých přípravků
   • Preklinické hodnocení léčivých přípravků
   • Klinické hodnocení léčivých přípravků
  • Registrace léčivých přípravků
   • Národní registrace
   • Procedura vzájemného uznávání
   • Centralizovaná registrace
   • Převzetí registrace z jiného členského státu
   • Specifický léčebný program
  • Výroba a dovoz léčivých přípravků
  • Distribuce a zprostředkování léčivých přípravků
   • Distribuce léčivých přípravků
   • Zprostředkování léčivých přípravků
  • Předepisování léčivých přípravků
   • Lékařské předpisy
   • Generická preskripce vs. generická substituce
  • Příprava, výdej a prodej léčivých přípravků
   • Příprava léčivých přípravků
   • Výdej léčivých přípravků
   • Prodej vyhrazených léčivých přípravků
  • Používání a odstraňování léčivých přípravků
   • Používání léčivých přípravků
   • Odstraňování léčivých přípravků
  • Farmakovigilance
 • Regulace zdravotnických prostředků
  • Výzkum zdravotnických prostředků
   • Klinické hodnocení zdravotnických prostředků
  • Výroba zdravotnických prostředků
   • Harmonizované technické normy
   • Postupy posuzování shody
   • Notifikované osoby
   • Reprocessing
  • Registrace
   • Oznamovací povinnosti dle současné právní úpravy
   • Registrace a notifikace dle navrhované právní úpravy
  • Distribuce a dovoz zdravotnických prostředků
   • Pravidla správné distribuční a dovozní praxe
   • Unique Device Identification System (UDI)
  • Předepisování zdravotnických prostředků
  • Výdej a prodej zdravotnických prostředků
   • Výdej zdravotnických prostředků
   • Prodej zdravotnických prostředků
  • Používání a odstraňování zdravotnických prostředků
   • Používání zdravotnických prostředků
   • Odstraňování zdravotnických prostředků
  • Servis zdravotnických prostředků
  • Vigilance zdravotnických prostředků
  • DPH na zdravotnické prostředky
 • Další oblasti farmaceutického práva
  • Regulace reklamy
   • Obecná regulace reklamy
   • Zvláštní regulace reklamy na léčivé přípravky
   • Sporné otázky a soudní judikatura
   • Regulace reklamy na zdravotnické prostředky
  • Cenová a úhradová regulace
   • Obecně k cenové regulaci
   • Vývoj regulace cen a úhrad z hlediska formy
   • Transformace systému a následná vícekolejnost forem regulace
   • Vhodnost a využitelnost institutu opatření obecné povahy
   • Principy současné cenové regulace léčivých přípravků
   • Principy současné úhradové regulace léčivých přípravků
   • Prozatím poslední významnější úpravy pravidel regulace cen a úhrad léčivých přípravků
   • Principy současné cenové regulace zdravotnických prostředků
   • Principy současné úhradové regulace zdravotnických prostředků
   • Kategorizace zdravotnických prostředků
   • Budoucí koncepce úhradové regulace zdravotnických prostředků
   • Health Technology Assesment
  • Správní trestání
   • Význam diskreční pravomoci
   • Rovný přístup a likvidační charakter pokuty
   • Excesivní výše pokuty a legitimní očekávání