Úspěšně proběhl další seminář věnovaný zdravotnickým prostředkům | Tiskové zprávy | Erudikum

Úspěšně proběhl další seminář věnovaný zdravotnickým prostředkům

Úspěšně proběhl další seminář věnovaný zdravotnickým prostředkům

Dne 19. listopadu 2013 proběhl v Praze seminář věnovaný oblasti zdravotnických prostředků, tentokráte s názvem Regulace ZP. Na programu byly aktuální informace o stavu vnitrostátní a evropské legislativy vztahující se ke zdravotnickým prostředkům, přednášelo se o problematice výrobků na pomezí zdravotnického prostředku a léčivého přípravku, o kategorizaci ZP a představen byl rovněž nový Registr zdravotnických prostředků a Úhradový katalog VZP – ZP.

Za MZ ČR přednášela Mgr. Karolína Peštová, za SÚKL se zúčastnilo hned několik odborníků – Mgr. Bc. Jakub Král, odborný garant semináře, Ing. Aleš Martinovský a JUDr. Antonín Valuš. Za VZP přijal pozvání Ing. Martin Jelínek, Ph.D. Na potřebu diskutovat s odborníky o aktuálních problémech exekutivy ZP poukázal velký zájem o účast na semináři, který se proto dočká svého opakování v prosinci. Novinkou oproti předchozím seminářům byl poměrně pohyblivý harmonogram akce s kratšími přednáškovými bloky a s větším prostorem pro diskusi. Seminář tak poskytl účastníkům potřebné praktické informace a připravil je na nadcházející období.

Erudikum srdečně děkuje za spolupráci všem přednášejícím a partnerům.