Seminář Regulace ZP v předvánočním opakování | Tiskové zprávy | Erudikum

Seminář Regulace ZP v předvánočním opakování

Seminář Regulace ZP v předvánočním opakování

Pro velký zájem o listopadový seminář Regulace ZP jsme uspořádali opakování akce. Po obsahové stránce se seminář držel původního termínu, drobné změny nastaly ve složení jednotlivých přednášejících. Opět zazněly aktualizované příspěvky o stavu vnitrostátní a evropské legislativy vztahující se ke zdravotnickým prostředkům, o problematice výrobků na pomezí zdravotnického prostředku a léčivého přípravku, o kategorizaci ZP a o Registru zdravotnických prostředků a Úhradovém katalogu VZP – ZP.

O vývoji evropské legislativy tentokráte přednášel Ing. Mgr. Jakub Machálek. Poděkování za dlouhodobou garanci obsahové stránky seminářů patřilo JUDr. Bc. Jakubu Královi. Ochotu účastnit se opakování projevili i další přednášející – Ing. Aleš Martinovský a JUDr. Antonín Valuš. Za VZP opětovně pozvání přijal i Ing. Martin Jelínek, Ph.D. Všem přednášejícím tímto ještě jednou děkujeme za spolupráci.

Partnerům akce děkujeme za jejich podporu, včetně přímé účasti na semináři.

Se všemi účastníky se těšíme na viděnou v příštím roce.