Vychází komentář k zákonu o zdravotnických prostředcích | Tiskové zprávy | Erudikum

Vychází komentář k zákonu o zdravotnických prostředcích

Vychází komentář k zákonu o zdravotnických prostředcích

Spolek Erudikum představuje novou publikaci Zákon o zdravotnických prostředcích – Komentář JUDr. Jakuba Krále, Ph.D., a kolektivu autorů. Tato monografie nabízí jedinečnou příležitost získat ucelený vhled do problematiky zákona o zdravotnických prostředcích, a to i v návaznosti na prováděcí předpisy. Text je srozumitelný i čtenářům bez právnického vzděláni, zároveň však obsahuje hodnotné informace pro odbornou veřejnost.


Komentář k zákonu o zdravotnických prostředcích sestavený pestrým autorským kolektivem se zkušenostmi ze státní správy, akademické půdy i soukromé sféry přináší nejen podrobný návod, jak splnit povinnosti v oblasti zdravotnických prostředků, ale i vysvětlení všech změn v souvislostech včetně odkazů na právní úpravu EU. Autoři také předkládají vlastní řešení interpretačně a aplikačně problematických situací, v některých případech navrhují i legislativní změny, které by pomohly dále kultivovat trh se zdravotnickými prostředky. Velmi užitečné jsou pasáže týkající se rozhodovací praxe Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Komentář nabízíme prostřednictvím našeho e-shopu za 760 Kč (bez DPH 10 %).