Mgr. Jan Zapletal | Přednášející | Erudikum

Mgr. Jan Zapletal

Narodil se v Olomouci, kde v roce 2008 ukončil studium Právnické fakulty Univerzity Palackého. Bezprostředně poté nastoupil na Ministerstvo dopravy, kde se zabýval právní problematikou provozování železniční dopravy ve vnitrostátním i mezinárodním kontextu.

Od roku 2013 poté působí na Ministerstvu zdravotnictví v odboru dohledu nad zdravotním pojištěním a od roku 2015 je vedoucím oddělení správy zdravotních pojišťoven. Zaměřuje se především na komplexní fungování systému veřejného zdravotního pojištění, zajištění přístupu pojištěnce k hrazeným zdravotním službám a transparentní vynakládání veřejných prostředků. Podílel se na tvorbě většiny legislativních návrhů v této oblasti z posledních let a v současnosti pracuje na revizi právních předpisů, které již neodpovídají potřebám českého zdravotnictví.

Od roku 2013 je členem dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny a od února 2018 rovněž členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.