Ohlédnutí za seminářem Aktuality v legislativě a exekutivě zdravotnických prostředků | Tiskové zprávy | Erudikum

Ohlédnutí za seminářem Aktuality v legislativě a exekutivě zdravotnických prostředků

Ohlédnutí za seminářem Aktuality v legislativě a exekutivě zdravotnických prostředků

Občanské sdružení Erudikum úspěšně zahájilo svou vzdělávací činnost seminářem Aktuality v legislativě a exekutivě zdravotnických prostředků, reagujícím na nepřehlednou situaci a na reformy v této oblasti zdravotnictví.


V prostorách Břevnovského kláštera se 7. března 2012 sešli zájemci o oblast zdravotnických prostředků z celé ČR, především však zástupci výrobců a distributorů. Přednášelo se a diskutovalo zejména o přípravě nového zákona o zdravotnických prostředcích, oznamovacích povinnostech, cenové a úhradové regulaci, novelizaci evropské legislativy i o obecných otázkách financování zdravotnictví.

Účastníci dorazili v hojném počtu také díky skladbě přednášejících. V dopoledním bloku přednášel Mgr. Jakub Král, vedoucí oddělení zdravotnických prostředků MZ, a Mgr. Karolína Peštová, odborná pracovnice působící v rámci téhož oddělení. Své zástupce s řadou praktických informací vyslala také ČOI a asociace CZEDMA, za kterou přednášela Ing. Eva Sýkorová, MBA. Seminář uzavřel svým příspěvkem MUDr. Miroslav Palát, MBA, prezident asociace CzechMed.

Mimořádný zájem o seminář i množství otázek, s nimiž účastníci na seminář přišli, ukazuje nejen na potřebnost změn příslušné legislativy, ale také na důležitou roli vzdělávacích institucí, které mohou pružně reagovat na aktuální poptávku odborné i laické veřejnosti po praktických informacích.

Poděkování patří všem odborníkům za účast na semináři i za cenné připomínky a návrhy, které budou zohledněny v koncepci opakování tohoto semináře. Druhý termín byl pořadateli stanoven na 10. května 2012.