Legislativa zdravotnických prostředků | Vzdělávací akce | Erudikum

Legislativa zdravotnických prostředků

Legislativa zdravotnických prostředků

Cyklus odborných seminářů z oblasti legislativy zdravotnických prostředků si klade za cíl zprostředkovat diskusi mezi zainteresovanými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků. Odborné semináře představují prostor pro informování odborné i laické veřejnosti o aktuálním dění. Účastníci během seminářů získávají nejnovější informace přímo od zástupců Ministerstva zdravotnictví a dalších spolupracujících institucí.


Semináře z oblasti legislativy zdravotnických prostředků jsou primárně určeny pro zástupce výrobců, distributorů a dovozců zdravotnických prostředků, jimž z platné legislativy vyplývá celá řada povinností. Vzhledem k tomu, že daná oblast je řešena také na úrovni Evropské unie, přičemž jak česká, tak evropská legislativa prochází velkou reformou, je účast na těchto odborných seminářích řešením, jak si v rámci společnosti udržet nezbytné povědomí o aktuálně platné právní úpravě a především o povinnostech, které je třeba průběžně plnit. Další cílovou skupinu těchto seminářů by měli představovat zástupci různých poradenských či právních kanceláří, neboť přednášející prezentují oficiální stanoviska svých institucí a odkazují dále na širokou paletu doporučujících výkladových dokumentů, ať již vnitrostátních či celoevropských. Mnoho zajímavých informací se mohou dozvědět i zástupci poskytovatelů zdravotní péče, odborných společností a akademické sféry, s jejichž činností problematika zdravotnických prostředků také úzce souvisí.

Pro rok 2012 byla hlavní náplní seminářů komplexní reforma české právní úpravy zdravotnických prostředků, příprava zcela nového zákona o zdravotnických prostředcích, nová koncepce cenové regulace a dále navazující proces kategorizace a úhradové regulace zdravotnických prostředků vydávaných na poukaz, v dlouhodobějším horizontu také zvlášť účtovaného materiálu. Sekundárně byly semináře zaměřeny na probíhající recast evropské legislativy a na další související aspekty obecné regulace či problematiky financování toho sektoru zdravotnictví.

V průběhu roku 2013 jsme s napětím sledovali průběh schvalovacího procesu nového zákona o zdravotnických prostředcích, který s ohledem na politickou situaci v ČR nebyl dosud ukončen. V tomto mezidobí však došlo k řadám nezanedbatelných změn, s nimiž odbornou veřejnost seznámil podzimní seminář Regulace zdravotnických prostředků. Kromě aktuálních informací k novému zákonu o zdravotnických prostředcích zazněla řada dalších dílčích témat. Představen byl například Registr zdravotnických prostředků (RZPRO).

Na jaře roku 2014 se odborníci z oblasti zdravotnických prostředků zúčastnili semináře Hraniční výrobky pro zdraví a krásu, který byl zaměřen na výrobky na pomezí mezi léčivými přípravky, zdravotnickými prostředky, doplňky stravy, kosmetickými a biocidními přípravky. Na podzim připravujeme další semináře z oblasti zdravotnických prostředků, a to zejména ve vztahu k již zcela konkrétní a pravděpodobně i konečné podobě zákona o zdravotnických prostředcích, který již prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně.

Hlavní předností seminářů je jejich vysoká odborná úroveň, garantována především zvolenou skladbou přednášejících. Přínos seminářů dále umocňuje množství užitečných a velmi aktuálních materiálů, které jsou pro účastníky zajišťovány.