Proběhlo opakování semináře Aktuality v legislativě a exekutivě zdravotnických prostředků | Tiskové zprávy | Erudikum

Proběhlo opakování semináře Aktuality v legislativě a exekutivě zdravotnických prostředků

Proběhlo opakování semináře Aktuality v legislativě a exekutivě zdravotnických prostředků

Opakování semináře Aktuality v legislativě a exekutivě zdravotnických prostředků proběhlo 10. 5. 2012 v prostorách OREA Hotelu Pyramida.


Seminář překvapil především vysokým počtem účastníků. Sešli se zde nejen zástupci firem, které své účastníky přihlásily až po naplnění březnové kapacity a na jejichž popud se opakování semináře konalo, ale také mnozí účastníci prvního termínu. Počet účastníků květnového termínu tedy nakonec převýšil březnový. Přesto chtějí organizátoři pokračovat v pořádání spíše menších akcí v krátkém časovém sledu, které účastníkům nabídnou větší prostor pro diskusi.

„Prozatím neuvažujeme, že bychom na podzim uspořádali druhý běh semináře ve dvojnásobné kapacitě účastníků. Oba termíny nám naopak ukázaly, že účastníci by přivítali ještě větší prostor pro diskusi s přednášejícími,“ poodhalila koordinátorka projektu další plány.

Poděkování opět patří zejména přednášejícím, kteří svými výstupy i jejich aktualizací zajistili kvalitní program semináře. Díky jejich ochotě a spolupráci bylo možné zachovat původní skladbu přednášek.

Vybrané dotazníky také poukázaly na spokojenost účastníků s vybraným prostorem a zvládnutou organizaci semináře. Přinesly také cennou zpětnou vazbu k dalším plánovaným vzdělávacím akcím občanského sdružení Erudikum.

Aktuální informace o oblasti zdravotnických prostředků přinese občanské sdružení Erudikum na podzim letošního roku v rámci připravovaného semináře Aktuality v legislativě a exekutivě zdravotnických prostředků II.