Interaktivní workshop – Příprava na novou legislativu zdravotnických prostředků | Vzdělávací akce | Erudikum

Interaktivní workshop – Příprava na novou legislativu zdravotnických prostředků

Interaktivní workshop – Příprava na novou legislativu zdravotnických prostředků

Dva týdny před počátkem účinnosti nového zákona o zdravotnických prostředcích pořádáme interaktivní workshop, který účastníky připraví na změny.

Workshop se uskuteční 17. a 31. 3. 2015 od 9 hodin v OREA hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6.


Nižší kapacita akce umožňuje klást důraz na interaktivnost a otevře prostor pro řešení konkrétních dotazů a problémů. Minitesty po každém probraném bodu umožní ověřit pochopení dané problematiky a dovysvětlit případné nejasnosti.

Proniknout do problematiky Vám umožní JUDr. Jakub Král, Ph.D., spoluautor nového zákona o zdravotnických prostředcích, autor knihy Farmaceutické právo, někdejší vedoucí oddělení zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR a bývalý vedoucí sekce zdravotnických prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Stejnou funkci ještě před několika měsíci zastával Ing. Aleš Martinovský, který bude dalším školitelem. Jeho dlouholetá praxe z průmyslu mu umožňuje pohlédnout na problematiku regulace zdravotnických prostředků očima našich klientů a nabídne praktické rady a postřehy.

POZOR! Kapacita akce je omezena. Vzhledem k aktuálnosti probírané problematiky očekáváme velký zájem. Přihlaste se proto právě nyní prostřednictvím registračního formuláře a zajistěte si tak místo včas.

Program


08.30–09.00

Prezence účastníků, welcome coffee


09.00–11.00

  • Aktuality a novinky v rámci regulace zdravotnických prostředků
  • Hlavní změny, které přináší nová legislativa
  • Povinnosti výrobců a distributorů zdravotnických prostředků
  • Činnost dozorových orgánů a uplatňované sankce

Coffee break


11.30–13.30

  • Správná distribuční praxe
  • Praktická příprava na plnění povinností v Registru zdravotnických prostředků
  • Praktická příprava plnění ostatních povinností
  • Kontrola dozorového orgánu u distributora a poskytovatele zdravotních služeb