Školení – Provádění klinického hodnocení a PMCF zdravotnických prostředků | Vzdělávací akce | Erudikum

Školení – Provádění klinického hodnocení a PMCF zdravotnických prostředků

Školení – Provádění klinického hodnocení a PMCF zdravotnických prostředků

Dvoudenní školení naučí účastníky plánovat a provádět klinické hodnocení a post-marketingové klinické sledování (PMCF), a to v souladu s právními předpisy. Absolvent školení bude umět splnit požadavky notifikované osoby hned na první pokus.

Akce proběhne 19. a 20. dubna 2018 v hotelu Grandior, Na Poříčí 1052/42, Praha 1.


Školení je určeno zejména pro výrobce, kteří připravují a vypracovávají klinická hodnocení zdravotnických prostředků, regulační autority a konzultanty. Školení povede Mgr. Karolína Peštová, která pracuje jako ‎garant pro klinická hodnocení zdravotnických prostředků u notifikované osoby, a je tedy nejpovolanější osobou pro předání poznatků o klinickém hodnocení a PMCF.

Na školení se naučíte

 • provést klinické hodnocení a PMCF v souladu s úpravou dle směrnice 93/42/EHS a pokynů MEDDEV (vč. srovnání s novým nařízením EU 2017/745)
 • naplánovat klinické hodnocení a PMCF
 • aplikovat průkaz rovnocennosti
 • použít literární rešerši jako jediný zdroj klinických dat
 • identifikovat případy, kdy je nutné provést klinickou zkoušku
 • splnit povinnosti zadavatele klinické zkoušky
 • vypracovat či aktualizovat kvalitní zprávu o klinickém hodnocení (CER)
 • zvolit vhodné způsoby sběru klinických dat po uvedení prostředku na trh
 • vytvořit zprávu z PMCF

Vhodné pro

 • klinické manažery a vývojové pracovníky výrobců zdravotnických prostředků
 • manažery jakosti
 • regulační autority
 • konzultanty v oblasti zdravotnických prostředků

Program

19. 4. 2018

08.30–09.00

Prezence účastníků a welcome coffee


09.00–09.30

Legislativní úvod a požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745

 • směrnice 93/42/EHS a doporučující pokyny MEDDEV
 • nové nařízení EU a jeho dopad na klinické hodnocení

09.30–10.40

Proces klinického hodnocení

 • definice, požadavky
 • plán klinického hodnocení
 • fáze klinického hodnocení

Coffee break


11.00–11.35

Klinická zkouška

 • potřeba klinické zkoušky
 • základní principy
 • MEDDEV 2.7/4
 • klinická zkouška v rámci klinického hodnocení

11.35–12.50

Literární rešerše

 • plán literární rešerše a odůvodnění; zpráva
 • vhodné zdroje dat pro klinické hodnocení
 • literární rešerše jako jediný zdroj klinických dat

Oběd


13.40–14.35

Průkaz rovnocennosti

 • současná definice rovnocennosti
 • vymezení rovnocennosti dle nařízení 2017/745
 • stanovení rovnocennosti zdravotnických prostředků, praktické příklady

Coffee break


14.55–15.45

Vytvoření zprávy o klinickém hodnocení (CER)

 • struktura CER (zákon č. 268/2014 Sb. / MEDDEV 2.7.1 Rev. 4 / nařízení 2017/745)
 • základy vypracování kvalitní zprávy z klinického hodnocení
 • CER v rámci celého životního cyklu zdravotnického prostředku

Diskuse a závěr prvního dne

20. 4. 2018

08.30–09.00

Welcome coffee


09.00–09.30

Legislativní úvod a požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745

 • směrnice 93/42/EHS a doporučující pokyny MEDDEV (2.7/1 rev. 4, 2.12/2)
 • nové nařízení EU a jeho dopad na PMCF

09.30–10.40

Proces klinického sledování po uvedení prostředku na trh (PMCF)

 • definice, požadavky
 • plán PMCF
 • zpráva z PMCF

Coffee break


11.00–12.10

Možnosti sběru klinických dat po uvedení prostředku na trh

 • možnosti sběru post-marketingových klinických dat
 • PMCF klinické studie

12.10–12.40

Test a závěrečná diskuse


Oběd