Mgr. Karolína Peštová | Přednášející | Erudikum

Mgr. Karolína Peštová

Mgr. Karolína Peštová

Vystudovala bakalářský studijní program Zdravotnická technika na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a magisterský studijní program Ekonomika a řízení zdravotnictví na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení studia pracovala jako odborný referent a obchodní zástupce ve společnostech zabývajících se prodejem zdravotnických prostředků v oboru stomatologie, kde mimo jiné čerpala ze zkušeností získaných z tříleté praxe v zubní laboratoři. Od ledna 2010 pracovala na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví ČR, oddělení zdravotnických prostředků, kde se zabývala odborným posuzováním zdravotnických prostředků a tvorbou věcně příslušné legislativy. V roce 2013 byla jmenována na místo vedoucí oddělení. Od listopadu 2014 pracovala v Institutu pro testování a certifikaci jako garant pro klinická hodnocení zdravotnických prostředků. Byla členem expertní skupiny pro podporu asistivních technologií v rámci projektu MPSV Podpora procesů v sociálních službách. V lednu 2019 nastoupila na SÚKL jako vedoucí oddělení klinického hodnocení zdravotnických prostředků a vigilance.