Aktuality v regulaci zdravotnických prostředků – 8. ročník semináře představí převratné legislativní změny | Vzdělávací akce | Erudikum

Aktuality v regulaci zdravotnických prostředků – 8. ročník semináře představí převratné legislativní změny

Aktuality v regulaci zdravotnických prostředků – 8. ročník semináře představí převratné legislativní změny

Rok 2019 přinesl v oblasti zdravotnických prostředků legislativní smršť. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění (č. 282/2018 Sb.) je uváděna v život. V pokročilé fázi legislativního procesu se nachází nový zákon o zdravotnických prostředcích obsahující adaptaci MDR, stejně jako provizorní regulace IVD či zcela nová regulace reklamy na zdravotnické prostředky. Současně došlo k významným změnám v cenové regulaci, jež by měly dále pokračovat na přelomu roku. Dynamicky se vyvíjí situace i na úrovni EU. Nastává tak ideální čas pro tradiční seminář za účasti odborníků na legislativu zdravotnických prostředků, jakož i zástupců MZ, SÚKL, VZP či MPO.

Seminář proběhne 26. listopadu 2019 v hotelu Grandior, Na Poříčí 1052/42, Praha 1.


Hlavními tématy budou:

  • legislativní a exekutivní novinky roku 2019 v oblasti zdravotnických prostředků
  • představení nového zákona o zdravotnických prostředcích
  • implementace MDR na úrovni EU, Koordinační skupina pro zdravotnické prostředky (MDCG)
  • zásadní otazníky kolem cenové regulace
  • novinka v podobě regulace reklamy na zdravotnické prostředky
  • informace k implementaci úhradové regulace zdravotnických prostředků
  • aktuální informace k notifikovaným osobám dle MDDoznámeným subjektům dle MDR

Účast přislíbili:


Program


08.15–09.00

Prezence účastníků a welcome coffee


09.00–09.30

Úvodní slovo, legislativní a exekutivní novinky roku 2019

JUDr. Jakub Král, Ph.D., odborný garant Erudikum; Porta Medica


09.30–10.00

Nová národní legislativa ke zdravotnickým prostředkům

Mgr. Daniela Rrahmaniová – vedoucí oddělení léčiv a ZP MZ ČR


10.00–10.25

Hlavní priority SÚKL v oblasti regulace zdravotnických prostředků (MDR a úhrady ZP)

Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka SÚKL


Coffee break


10.50–11.25

Implementace úhradové regulace zdravotnických prostředků z pohledu SÚKL

MUDr. Darek Foit, MBA, ředitel odboru ZP SÚKL


11.25–12.00

Budoucnost notifikovaných osob a podpora ze strany MPO

Mgr. Alexandra Rudyšarová, poradkyně ministra průmyslu a obchodu


Oběd


13.00–13.35

Aktuální informace k oznámeným subjektům dle MDR a stanovisko MDCG

Ing. Aleš Martinovský, Porta Medica


13.35–14.05

Implementace MDR na úrovni EU a činnost Koordinační skupiny pro ZP (MDCG)

Mgr. Karolína Peštová, vedoucí oddělení klinického hodnocení ZP a vigilance SÚKL


14.05–14.40

Cenová a úhradová regulace zdravotnických prostředků z pohledu VZP

Mgr. Jan Kust, ředitel odboru podpory a organizace zdravotní péče VZP ČR


Coffee break


15.05–15.40

Novinka v podobě regulace reklamy na zdravotnické prostředky

JUDr. Jakub Král, Ph.D.

Ing. Aleš Martinovský


15.40–16.00

Diskuse a závěr semináře