Ing. Aleš Martinovský | Přednášející | Erudikum

Ing. Aleš Martinovský

Ing. Aleš Martinovský

Pracuje více než 20 let v oblasti zdravotnických prostředků. Dlouhodobě se specializuje na obecnou regulaci a vstup na trh zdravotnických prostředků a na oblast řízení kvality.

Aleš Martinovský je spoluzakladatelem společnosti Porta Medica s.r.o., ve které v současnosti vykonává jednu z řídících funkcí. Ve společnosti Porta Medica se specializuje na konzultační činnosti v oblasti obecné regulace zdravotnických prostředků. Zaměřuje se na podporu výrobců, distributorů a poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti vstupu na trh zdravotnických prostředků a jejich celého životního cyklu, včetně správné distribuční praxe, používání a servisu. V oblasti výroby zdravotnických prostředků se věnuje problematice klinického hodnocení, klinických zkoušek a PMCF.

V oblasti vzdělávacích aktivit se zaměřuje na nové nařízení (EU) o zdravotnických prostředcích 2017/745. Přednáší také o problematice strategického řízení a optimalizaci vztahu k regulatorním povinnostem v marketingově řízených organizacích.

Aleš Martinovský působil na Státním ústavu pro kontrolu léčiv, kde se podílel na dokončení legislativního procesu zákona č. 268/2014 Sb. a na vybudování nově vznikající sekce zdravotnických prostředků, připravované na nové úkoly vyplývající z této právní úpravy.

Z předchozího působení v komerční sféře je nutné zmínit 15 let strávených ve společnosti Johnson & Johnson, kde začal své působení na pozici logistického manažera se zodpovědností za oblast zdravotnických prostředků. Podílel se na několika významných projektech, z nichž nejpodstatnější byl projekt transformace evropské logistiky zdravotnických prostředků ve společnosti Johnson & Johnson, který byl ukončen vytvořením centrálního evropského zásobovacího skladu a zavedením přímých dodávek k poskytovatelům zdravotních služeb v Evropě. V průběhu let změnil své působení a převzal zodpovědnost za regulatorní činnosti, oblast úhrad zdravotnických prostředků a postupně také za rozvoj trhu, podporu klíčových zákazníků a oblast government affairs v České republice a na Slovensku. V této funkci se podílel také na podpoře několika projektů v Evropském parlamentu. Za společnost Johnson & Johnson zasedal také v představenstvu asociace CzechMed.

Aleš Martinovský se narodil v Teplicích v Čechách a v současnosti žije s rodinou v Praze. Vystudoval inženýrský studijní program na Fakultě strojní inženýrství Českého vysokého učení technického se zaměřením na chemické a potravinářské zařízení a procesy. Po studiu krátce pracoval ve výzkumu na Ústavu teoretických základů chemických procesů ČSAV. V roce 2008 absolvoval kurz řízení kvality ve zdravotnictví na Harvard School of Public Health (USA).