Školení – Snadná práce v Registru zdravotnických prostředků | Vzdělávací akce | Erudikum

Školení – Snadná práce v Registru zdravotnických prostředků

Školení – Snadná práce v Registru zdravotnických prostředků

Osvojte si práci s Registrem zdravotnických prostředků a bez problémů zvládnete splnit oznamovací povinnosti vyplývající z nového zákona.

Školení „Snadná práce v Registru zdravotnických prostředků“ jsme sestavili tak, že se každý z 25 účastníků naučí s RZPRO efektivně pracovat, a dokonce bude moci na místě splnit nejdůležitější povinnosti jako např. prodloužení registrace osoby nebo notifikace výrobku.

V úterý 16. 6. 2015 v Praze – Vzdělávací centrum HP, Vyskočilova 1.


Pozor! Z organizačních důvodů jsme posunuli časy začátků dvou pozdějších běhů školení o čtvrt hodiny (z 11:15 na 11:30 a z 13:45 na 14:00). Časy uvedené vpravo na této stránce jsou jediné platné.

Všechny vypsané termíny jsou nyní obsazené. V případě Vašeho zájmu o toto školení nám prosím napište e-mail. Jakmile budeme evidovat dostatečné množství zájemců, akci rádi zopakujeme.


Intenzivní dvouhodinový workshop v počítačové učebně je chytrým řešením pro všechny, kteří se chtějí v RZPRO rychle zorientovat a vyzkoušet si „ostrý provoz“. Zkušení lektoři Vám poskytnou jistotu a ušetří Vás zbytečných chyb a s nimi spojených nákladů.

Školení je určeno zejména osobám zacházejícím se zdravotnickými prostředky (výrobci, zplnomocnění zástupci, dovozci, distributoři, osoby provádějící servis atd.) s portfoliem v rozsahu jednotek či maximálně desítek položek, které potřebují provést splněním svých registračních a notifikačních povinností v rámci RZPRO.

Pro ostatní osoby zacházející se zdravotnickými prostředky je školení užitečnou zkušeností s prací v RZPRO. Není však způsobilé pokrýt rozsah portfolia čítajícího stovky až statisíce položek.

Vzhledem k intenzitě školení a potřebě řešit individuální problémy s jednotlivými účastníky je kapacita akce omezena.

Neváhejte se přihlásit ihned prostřednictvím registračního formuláře na jeden z vypsaných termínů akce.

Program

 • představení veřejné části RZPRO (ukázka jednotlivých modulů, základní orientace, zodpovídání dotazů)
 • představení žadatelské části RZPRO
 • příprava a podání žádosti o prodloužení registrace osoby zacházející se zdravotnickými prostředky (lektoři budou pomocí dataprojektoru demonstrovat veškeré vyplňování formulářů a podání žádosti, budou nápomocní účastníkům tak, aby každý přímo během školení zvládl žádost podat)
 • příprava a podání žádosti o notifikaci či prodloužení nebo změnu notifikace zdravotnického prostředku
 • individuální pomoc všem účastníkům školení, kteří narazí na problém při vyplňování či podávání žádostí
 • zodpovídání dotazů

Lektoři

 • JUDr. Jakub Král, Ph.D. – vedoucí autorského týmu nového zákona o zdravotnických prostředcích, odborný garant první fáze přípravy RZPRO a někdejší vedoucí týmu pracovníků, kteří prověřovali a připomínkovali jednotlivé testovací instalace RZPRO; autor publikace Farmaceutické právo
 • Ing. Aleš Martinovský – bývalý člen a následně vedoucí týmu pracovníků, kteří prověřovali a připomínkovali jednotlivé testovací instalace RZPRO

Parkování

Vzdělávací centrum HP nemůže garantovat parkování pro účastníky školení. V okolí budovy jsou však tři placená parkoviště:

 • podzemní garáže v budově Filadelfie, Želetavská 1
 • venkovní parkoviště před budovou Brumlovka, Vyskočilova 2
 • venkovní parkoviště v ulici Za Brumlovkou