JUDr. Jakub Král, Ph.D. | Přednášející | Erudikum

JUDr. Jakub Král, Ph.D.

JUDr. Jakub Král, Ph.D.

Působí jako nezávislý odborník na problematiku farmaceutického práva a poskytuje komplexní vzdělávání a legislativní analytiku v oblasti regulace zdravotnických prostředků a léčivých přípravků. Je členem několika expertních skupin, pravidelně publikuje (vydal např. obsáhlý komentář k zákonu o zdravotnických prostředcích či komentář k nové legislativě EU regulující zdravotnické prostředky) a věnuje se pedagogické činnosti, a to jak na akademické půdě, tak v soukromé sféře. Jakub Král je od roku 2014 ředitelem vzdělávací a poradenské společnosti Porta Medica. Od prosince 2017 do dubna 2018 byl poradcem ministra zdravotnictví.

Jakub Král započal svou profesní kariéru jako právník na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví. Později se stal vedoucím oddělení zdravotnických prostředků. V tomto období připravil společně se svými kolegy novou koncepci regulace zdravotnických prostředků. Na jaře roku 2013 opustil po pěti letech Ministerstvo zdravotnictví a převzal vedení přípravy Státního ústavu pro kontrolu léčiv na novou úlohu hlavního regulátora v oblasti zdravotnických prostředků.

Jakub Král vystudoval magisterský studijní program Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Na téže alma mater v roce 2013 úspěšně obhájil rigorózní práci na téma Analýza právní úpravy zdravotnických prostředků. Doktorské studium zakončil disertační prací Farmaceutické právo, která byla v rozšířené a aktualizované podobě vydána jako odborná publikace nakladatelstvím Erudikum.