Mgr. Irena Storová, MHA | Přednášející | Erudikum

Mgr. Irena Storová, MHA

Mgr. Irena Storová, MHA

Ve farmacii, kterou vystudovala, se pohybuje již dvacet let. Během svého profesního života prošla několika manažerskými funkcemi ve zdravotnictví, ale své znalosti a zkušenosti čerpá i z praxe v lékárně, kde začínala.

Mgr. Storová působila v nemocniční lékárně v Nemocnici na Homolce, kde pracovala jako lékárník, později jako vedoucí lékárník. Mezi lety 2010 a 2013 byla zaměstnána na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví ČR, od roku 2013 na pozici vedoucí oddělení. Věnovala se především odborné lékové agendě a přípravě právních norem.

V roce 2014 nastoupila na pozici zástupce ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zde se soustředila především na koordinaci odborné agendy několika sekcí a věnovala se i edukačním programům pro pacienty a pacientským organizacím.

Od prosince 2017 do června 2018 byla pověřena vedením SÚKL. Do funkce ředitelky tohoto úřadu byla ministrem zdravotnictví uvedena 29. června 2018 na základě rozhodnutí o jmenování vydaného náměstkem ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josefem Postráneckým. S výjimkou krátkého přechodného období v roce 2006, kdy byla vedením SÚKL pověřena žena, se stala první ředitelkou této významné instituce, jež v České republice zajišťuje dohled nad humánními léčivy a zdravotnickými prostředky.

Ve své funkci by chtěla pokračovat v podpoře elektronické preskripce, především lékového záznamu, který je doplněním funkcionality eReceptu. Dále se chce soustředit na zachování vysoké odbornosti SÚKL, která je podmíněna zajištěním kvalifikovaných odborníků v jednotlivých odborných sekcích. Její prioritou je rovněž řešení otázky délky správních řízení u inovativních léčivých přípravků a problematika vyřizování žádostí o notifikaci zdravotnických prostředků. Velkou výzvou bude zajištění nové agendy týkající se úhrad zdravotnických prostředků podle projednávané novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. SÚKL pod jejím vedením se bude aktivně podílet na přebírání registračních procedur od EMA z důvodu Brexitu a kontrolní činnosti zaměřené na odhalování nelegálních vývozů léčivých přípravků do zahraničí, které ohrožují dostupnost zdravotní péče v České republice, či dodržování pravidel cenové regulace.

Mgr. Irena Storová se narodila v Třebíči. Vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, kterou absolvovala v roce 1997. V roce 2003 získala specializovanou způsobilost lékárenství I. stupně. Je členkou České lékárnické komory, kde působí i jako odborný garant pro vzdělávací akce akreditované ČLK, a České farmaceutické společnosti při ČLS JEP. V roce 2018 úspěšně dokončila Advance Healthcare Management Institute v Praze a získala titul MHA.