Vzdělávací akce 3 | Erudikum

Interaktivní workshop Seznámení s novým nařízením EU o zdravotnických prostředcích

Interaktivní workshop Seznámení s novým nařízením EU o zdravotnických prostředcích

V posledních letech jsme uspořádali několik vzdělávacích akcí, kde byla nová legislativa EU spíše okrajovým tématem. S ohledem na velké množství změn nyní přicházíme s monotematickým interaktivním workshopem, který se uskuteční v termínech 9. 5. a 8. 6 2017 od 9 do 14 hodin v hotelu Grandior, Na Poříčí 42, Praha 1.

Seminář Aktuality v regulaci zdravotnických prostředků

Seminář Aktuality v regulaci zdravotnických prostředků

Tradiční seminář o legislativě zdravotnických prostředků přinese informace o novinkách, které se již udály či nastanou v nejbližší budoucnosti. Zaměří se na časté chyby při aplikaci zákona o zdravotnických prostředcích, poskytne informace o nové legislativě EU a očekávaném vývoji regulace zdravotnických prostředků. Rok a půl od nabytí účinnosti nového zákona o zdravotnických prostředích vyhodnotíme jeho skutečnou aplikaci.

Školení – Pokročilá práce v Registru zdravotnických prostředků

Školení – Pokročilá práce v Registru zdravotnických prostředků

Prohlubte své znalosti práce s Registrem zdravotnických prostředků a vyhněte se jeho nástrahám.

Školení „Pokročilá práce v Registru zdravotnických prostředků“ jsme sestavili tak, že se každý z 24 účastníků naučí s RZPRO efektivně pracovat, a dokonce bude moci na místě splnit některé z povinností (např. podat žádost o notifikaci zdravotnického prostředku).

Školení se uskuteční v úterý 22. 3. 2016 od 9.30 a 12.00 v Praze – v počítačové učebně OKsystem, Na Pankráci 125, Praha 4. Budova se nachází přibližně 100 m od stanice metra Pankrác.