Vzdělávací akce 3 | Erudikum

Seminář Aktuality v regulaci zdravotnických prostředků

Seminář Aktuality v regulaci zdravotnických prostředků

Tradiční seminář o legislativě zdravotnických prostředků přinese informace o novinkách, které se již udály či nastanou v nejbližší budoucnosti. Zaměří se na časté chyby při aplikaci zákona o zdravotnických prostředcích, poskytne informace o nové legislativě EU a očekávaném vývoji regulace zdravotnických prostředků. Rok a půl od nabytí účinnosti nového zákona o zdravotnických prostředích vyhodnotíme jeho skutečnou aplikaci.

Školení – Pokročilá práce v Registru zdravotnických prostředků

Školení – Pokročilá práce v Registru zdravotnických prostředků

Prohlubte své znalosti práce s Registrem zdravotnických prostředků a vyhněte se jeho nástrahám.

Školení „Pokročilá práce v Registru zdravotnických prostředků“ jsme sestavili tak, že se každý z 24 účastníků naučí s RZPRO efektivně pracovat, a dokonce bude moci na místě splnit některé z povinností (např. podat žádost o notifikaci zdravotnického prostředku).

Školení se uskuteční v úterý 22. 3. 2016 od 9.30 a 12.00 v Praze – v počítačové učebně OKsystem, Na Pankráci 125, Praha 4. Budova se nachází přibližně 100 m od stanice metra Pankrác.

Seminář Praktická aplikace nového zákona o zdravotnických prostředcích

Seminář Praktická aplikace nového zákona o zdravotnických prostředcích

Necelých osm měsíců od účinnosti nového zákona o zdravotnických prostředcích nastal čas zhodnotit jeho aplikační praxi.

Za tímto účelem pořádáme seminář, který se uskuteční 18. 11. 2015 od 9 hodin v Orea Hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6.