Vzdělávací akce 6 | Erudikum

Legislativa zdravotnických prostředků

Legislativa zdravotnických prostředků

Cyklus odborných seminářů z oblasti legislativy zdravotnických prostředků si klade za cíl zprostředkovat diskusi mezi zainteresovanými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků. Odborné semináře představují prostor pro informování odborné i laické veřejnosti o aktuálním dění. Účastníci během seminářů získávají nejnovější informace přímo od zástupců Ministerstva zdravotnictví a dalších spolupracujících institucí.