Vzdělávací akce 4 | Erudikum

Seminář Praktická aplikace nového zákona o zdravotnických prostředcích

Seminář Praktická aplikace nového zákona o zdravotnických prostředcích

Necelých osm měsíců od účinnosti nového zákona o zdravotnických prostředcích nastal čas zhodnotit jeho aplikační praxi.

Za tímto účelem pořádáme seminář, který se uskuteční 18. 11. 2015 od 9 hodin v Orea Hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6.

Konference Úhradová regulace léků a zdravotnických prostředků

Konference Úhradová regulace léků a zdravotnických prostředků

V rámci konference Úhradová regulace léků a zdravotnických prostředků vystoupí se svými příspěvky zástupci všech zainteresovaných stran tedy regulátoři (MZ a SÚKL), zdravotní pojišťovny (VZP i Svaz zdravotních pojišťoven), nemocnice, odborné společnosti, pacientské organizace a průmysl. V pozici odborného garanta bude celé setkání moderovat JUDr. Jakub Král, Ph.D. Srdečně Vás zveme na konstruktivní setkání široké odborné veřejnosti nad legislativně náročným úkolem, které se uskuteční 4. 11. 2015 v Orea hotelu Pyramida.

Školení – Snadná práce v Registru zdravotnických prostředků

Školení – Snadná práce v Registru zdravotnických prostředků

Osvojte si práci s Registrem zdravotnických prostředků a bez problémů zvládnete splnit oznamovací povinnosti vyplývající z nového zákona.

Školení „Snadná práce v Registru zdravotnických prostředků“ jsme sestavili tak, že se každý z 25 účastníků naučí s RZPRO efektivně pracovat, a dokonce bude moci na místě splnit nejdůležitější povinnosti jako např. prodloužení registrace osoby nebo notifikace výrobku.

V úterý 16. 6. 2015 v Praze – Vzdělávací centrum HP, Vyskočilova 1.