Vzdělávací akce 2 | Erudikum

Aktuality v regulaci zdravotnických prostředků – proběhne 6. ročník semináře

Aktuality v regulaci zdravotnických prostředků – proběhne 6. ročník semináře

Po roce opět přichází spolek Erudikum s tradičním seminářem Aktuality v regulaci zdravotnických prostředků, kde se účastníci setkají se zástupci hlavních stakeholderů (MZ, SÚKL, ÚNMZ, ÚOOÚ, SZP ČR a další).

Seminář proběhne 21. listopadu 2017 v hotelu Grandior, Na Poříčí 1052/42, Praha 1.

Interaktivní workshop Seznámení s novým nařízením EU o zdravotnických prostředcích

Interaktivní workshop Seznámení s novým nařízením EU o zdravotnických prostředcích

V posledních letech jsme uspořádali několik vzdělávacích akcí, kde byla nová legislativa EU spíše okrajovým tématem. S ohledem na velké množství změn nyní přicházíme s monotematickým interaktivním workshopem, který se uskuteční v termínech 9. 5. a 8. 6 2017 od 9 do 14 hodin v hotelu Grandior, Na Poříčí 42, Praha 1.

Seminář Aktuality v regulaci zdravotnických prostředků

Seminář Aktuality v regulaci zdravotnických prostředků

Tradiční seminář o legislativě zdravotnických prostředků přinese informace o novinkách, které se již udály či nastanou v nejbližší budoucnosti. Zaměří se na časté chyby při aplikaci zákona o zdravotnických prostředcích, poskytne informace o nové legislativě EU a očekávaném vývoji regulace zdravotnických prostředků. Rok a půl od nabytí účinnosti nového zákona o zdravotnických prostředích vyhodnotíme jeho skutečnou aplikaci.