Ing. Mgr. Jakub Machálek | Přednášející | Erudikum

Ing. Mgr. Jakub Machálek

Ing. Mgr. Jakub Machálek

Vystudoval magisterský studijní program Biomedicínská a klinická technika na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT a magisterský studijní program Zdravotnická technika a informatika na 1. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Od roku 2011 do roku 2017 působil jako odborný pracovník v oblasti zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Zabýval se především posuzováním zdravotnických prostředků a hraničními výrobky. Jako člen expertních pracovních skupin pro zdravotnické prostředky zřízených při Evropské komisi a Radě EU se podílel na přípravě nových evropských nařízení a doporučujících dokumentů. V současné době pracuje u výrobce zdravotnických prostředků BTL Medical Technologies jako regulatory affairs se zaměřením na regulaci zdravotnických prostředků v USA.