Tiskové zprávy 2 | Erudikum

Konference Nová regulace zdravotnických prostředků přivítaly 280 účastníků

Konference Nová regulace zdravotnických prostředků přivítaly 280 účastníků

Spolek Erudikum uspořádal dne 9. 12. 2014 svou historicky první konferenci. S ohledem na skutečnost, že v průběhu podzimu byl po třech dlouhých letech příprav definitivně schválen nový zákon o zdravotnických prostředcích, nebylo pochyb, že detailní představení tohoto kodexu bude nutně základem programu konference.

Farmaceutické právo – první komplexní česká publikace

Farmaceutické právo – první komplexní česká publikace

Spolek Erudikum přichází se zcela novou publikací nazvanou Farmaceutické právo, autora JUDr. Jakuba Krále, kterou vydává v exkluzivní limitované edici. Tato monografie je v českých podmínkách naprosto unikátní, neboť dosud nebyla problematika regulace léčiv, zdravotnických prostředků a hraničních výrobků komplexně a systematicky zpracována. Publikace prezentuje a objasňuje jak tuzemskou a evropskou právní úpravu, tak soudní judikaturu a doporučené postupy, dále obsahuje praktické znalosti, zkušenosti a názory samotného autora.

Projekt „Racionální a úsporná preskripce“

Projekt „Racionální a úsporná preskripce“

S ohledem na dynamický vývoj v oblasti tzv. ročních předepisovacích limitů a regulačních srážek pro případ jejich překročení, zahájil spolek Erudikum projekt Racionální a úsporná preskripce. Cílem projektu je objasnit především předepisujícím lékařům správné zásady racionální preskripce, aby nedocházelo ze strany zdravotních pojišťoven k uplatňování regulačních srážek za překročení preskripčních limitů.