Tiskové zprávy 2 | Erudikum

Farmaceutické právo – první komplexní česká publikace

Farmaceutické právo – první komplexní česká publikace

Spolek Erudikum přichází se zcela novou publikací nazvanou Farmaceutické právo, autora JUDr. Jakuba Krále, kterou vydává v exkluzivní limitované edici. Tato monografie je v českých podmínkách naprosto unikátní, neboť dosud nebyla problematika regulace léčiv, zdravotnických prostředků a hraničních výrobků komplexně a systematicky zpracována. Publikace prezentuje a objasňuje jak tuzemskou a evropskou právní úpravu, tak soudní judikaturu a doporučené postupy, dále obsahuje praktické znalosti, zkušenosti a názory samotného autora.

Projekt „Racionální a úsporná preskripce“

Projekt „Racionální a úsporná preskripce“

S ohledem na dynamický vývoj v oblasti tzv. ročních předepisovacích limitů a regulačních srážek pro případ jejich překročení, zahájil spolek Erudikum projekt Racionální a úsporná preskripce. Cílem projektu je objasnit především předepisujícím lékařům správné zásady racionální preskripce, aby nedocházelo ze strany zdravotních pojišťoven k uplatňování regulačních srážek za překročení preskripčních limitů.

Seminář Regulace ZP v předvánočním opakování

Seminář Regulace ZP v předvánočním opakování

Pro velký zájem o listopadový seminář Regulace ZP jsme uspořádali opakování akce. Po obsahové stránce se seminář držel původního termínu, drobné změny nastaly ve složení jednotlivých přednášejících. Opět zazněly aktualizované příspěvky o stavu vnitrostátní a evropské legislativy vztahující se ke zdravotnickým prostředkům, o problematice výrobků na pomezí zdravotnického prostředku a léčivého přípravku, o kategorizaci ZP a o Registru zdravotnických prostředků a Úhradovém katalogu VZP – ZP.