Tiskové zprávy 3 | Erudikum

Seminář Regulace ZP v předvánočním opakování

Seminář Regulace ZP v předvánočním opakování

Pro velký zájem o listopadový seminář Regulace ZP jsme uspořádali opakování akce. Po obsahové stránce se seminář držel původního termínu, drobné změny nastaly ve složení jednotlivých přednášejících. Opět zazněly aktualizované příspěvky o stavu vnitrostátní a evropské legislativy vztahující se ke zdravotnickým prostředkům, o problematice výrobků na pomezí zdravotnického prostředku a léčivého přípravku, o kategorizaci ZP a o Registru zdravotnických prostředků a Úhradovém katalogu VZP – ZP.

Úspěšně proběhl další seminář věnovaný zdravotnickým prostředkům

Úspěšně proběhl další seminář věnovaný zdravotnickým prostředkům

Dne 19. listopadu 2013 proběhl v Praze seminář věnovaný oblasti zdravotnických prostředků, tentokráte s názvem Regulace ZP. Na programu byly aktuální informace o stavu vnitrostátní a evropské legislativy vztahující se ke zdravotnickým prostředkům, přednášelo se o problematice výrobků na pomezí zdravotnického prostředku a léčivého přípravku, o kategorizaci ZP a představen byl rovněž nový Registr zdravotnických prostředků a Úhradový katalog VZP – ZP.

Erudikum oslavilo první rok fungování seminářem Nová legislativa ZP

Erudikum oslavilo první rok fungování seminářem Nová legislativa ZP

První rok úspěšného fungování občanského sdružení Erudikum jsme zakončili seminářem pořádaném v předvánočním čase 3. 12. 2012.